Så här enkelt använder du Telesvar

Support

Nedan följer instruktioner för att enkelt vidarekoppla din fasta telefon, mobiltelefon eller växel till Telesvar.

För telefon med analog linje samt ISDN

Vidarekoppling direkt:
När du är upptagen och inte vill bli störd kan du koppla alla dina inkommande samtal direkt till Telesvars Telefonpassning.

 • Koppla in: Lyft luren och tryck *21*. Slå det Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Luft luren och tryck #21#.

Vidarekoppling vid ej svar:
När du inte har tid eller inte hinner svara kan det inkommande samtalet kopplas vidare till Telesvar Telefonpassning.

 • Koppla in: Lyft luren och tryck *61*.  Slå ditt Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas och tryck #. Välj efter hur många sekunder samtalet skall kopplas (5-60 sekunder) och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Lyft luren och tryck #61#.

Vidarekoppling vid upptaget:
När du är upptagen med att prata i din telefon kopplas alla inkommande samtal vidare till Telesvars Telefonpassning.

 • Koppla in: Lyft luren och tryck *67*. Slå ditt Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Lyft luren och tryck #67#.

Om du har Telia Centrex

Individuella kopplingsfunktioner kan förekomma. Om ni är osäker på er växels funktioner rekommenderar vi dig att ta kontakt med din växelleverantör.

Vidarekoppling direkt:
När du är upptagen och inte vill bli störd kan du koppla alla dina inkommande samtal direkt till Telesvars Telefonpassning.

 • Koppla in: Tryck *21*00. Slå ditt Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Luft luren och tryck #21#.

Vidarekoppling vid ej svar:
När du inte har tid eller inte hinner svara kan det inkommande samtalet kopplas vidare till Telesvar Telefonpassning.

 • Koppla in: Lyft luren och tryck *61*00.  Slå ditt Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas och tryck #. Välj efter hur många sekunder samtalet skall kopplas (5-60 sekunder) och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Lyft luren och tryck #61#.

Vidarekoppling vid upptaget:
När du är upptagen med att prata i din telefon kopplas alla inkommande samtal vidare till Telesvars Telefonpassning.

 • Koppla in: Lyft luren och tryck *67*00. Slå ditt Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Lyft luren och tryck #67#.

Växel med analoga linjer

Individuella kopplingsfunktioner kan förekomma. Vänligen kontakta er växelansvarig eller växelleverantör om ni behöver hjälp med att aktivera vidarekopplingen.

Vidarekoppling direkt:
När du är upptagen och inte vill bli störd kan du koppla alla dina inkommande samtal direkt till Telesvars Telefonpassning.

 • Koppla in: Välj huvudlinje så att en ton hörs och tryck *21*. Slå ditt Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Luft luren och tryck #21#.

Vidarekoppling vid ej svar:
När du inte har tid eller inte hinner svara kan det inkommande samtalet kopplas vidare till Telesvar Telefonpassning.

 • Koppla in: Välj huvudlinje så att en ton hörs och tryck *61*.  Slå ditt Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas. Välj antal signaler och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Lyft luren och tryck #61#.

Vidarekoppling vid upptaget:
När du är upptagen med att prata i din telefon kopplas alla inkommande samtal vidare till Telesvars Telefonpassning.

 • Koppla in: Välj huvudlinje så att en ton hörs och tryck *67*. Slå ditt Telesvar-nummer dit samtalen ska flyttas och avsluta med att trycka #.
 • Koppla ur: Lyft luren och tryck #67#.

Växel med digitala linjer / ISDN

Många moderna växlar har egna externa vidarekopplingsmöjligheter. Information om hur man vidarekopplar externa samtal står i regel beskrivet i växelns användarmanual och utförs ofta via ett enkelt kortkommando. Vänligen kontakta er växelansvarig eller växelleverantör om ni behöver hjälp med att aktivera vidarekopplingen.